hoved
vanlige spørsmål
tekster
sjablonger og bilder
kontakt
afa linker

hjelp!, jeg vil tilbake til bergenantirasisme.fix.no

BALLTRE MOT FASCISMEN

Bergen AntiFascistisk Aksjon er en del av et større militant og utenomparlamentarisk internasjonalt nettverk av autonome antifascistiske grupper som samarbeider ved behov. Vi har som målsetning å knuse alle former for fascistisk aktivitet og jobber hovedsakelig mot sexisme, kapitalisme, homofobi og rasisme.

Siden 2. verdenskrig har det vært fascistiske bevegelser i hele den vestlige verden. Fascismen i dag, slik vi ser det, har en dobbel strategi både i og utenfor Norge.

På den ene siden har en en god del slipskledde fascister som gjør alt for å fremstå som respektable og stuereine. Partier som Front National i Frankrike, Frihetspartiet i Østerrike, Dansk Folkeparti i Danmark, Sverigedemokratene og Nationaldemokratene i Sverige og Fremskrittspartiet her i Norge er alle partier som befinner seg et sted på skalaen fra mer tradisjonell fascisme, som Front National, til en mer populistisk høyreekstremisme som Fremskrittspartiet her. Det de alle har til felles er en vel gjennomarbeidet strategi, noe som har resultert i at de flere steder i Europa har stor støtte blant velgerne. Denne strategien går ut på å gjøre ”innvandrerne” til syndebukker for de sosiale konsekvenser det nyliberalistiske systemskiftet har skapt i form av blant annet velferdsslakt. En annen del av strategien er å fremstille seg selv som noe nytt i opposisjon mot de ”gamle” partiene og ”etablissementet”. De ønsker å fremstå som folkets røst. På den andre siden har en de fascistene som har lagt seg på den voldelige linja. De slipskledde og de voldelige fascistene utfyller hverandre.

Når for eksempel de voldelige fascistene kaster en brannbombe inn i leiligheten til en innvandrerfamilie, får slipsfascistene muligheten til å fremføre sine argumenter.

Det er mange grunner til at fascismen vokser frem, men en av grunnene er at den får lov. Vi lever i et samfunn der den aggressive nasjonalismen faktisk får spire og gro. Et samfunn der arbeidernes faglige organisasjoner blir styrt av korrupte fagforeningspamper. Et samfunn der menns overording og kvinners underordning er så normalt at pornoblader selges i dagligvarebutikker. Et samfunn som blir stadig mer autoritært i form av mer politi, og et politikorps som slår ned på de småkriminelle mens bakmenn og korrupte pamper går fri. Et samfunn hvor ulike grupper av vanlige arbeidende/arbeidsledige mennesker settes opp mot hverandre med hjelp av en kraftig høyrevridning av politikken ovenfra, fra overklassens side. Mot ”velferdsstaten”, mot ”flyktningstrømmen”, for ”lov og orden”. Det er mot denne type samfunn vi mener at fascismens fremvekst må ses.

Men hvordan knuse fascismen? Vi mener at dette på gjøres på flere plan. Det som skiller oss fra en god del andre på venstresida er at vi i tillegg til folkelig og ideologisk motstand også mener at det trengs fysisk motstand for å knuse fascismen.

Vi mener at den beste antifascismen er den som fyller det ideologiske og politiske vakumet som fascismen vokser og gror i. Altså trenger en antifascister som kan presentere løsninger på hverdagslige lokale problem, men samtidig se disse problemene i en større sammenheng. Om vi ikke kommer med løsninger og analyser vil nemlig fascistene gjøre det.

Samtidig ser vi at det ikke er nok med ideologisk kamp. Det å utøve maktspråk, skape redsel og skremme mennesker til stillhet har alltid vært en del av den fascistiske strategien. Som selvforsvar må fascismen da også bekjempes fysisk. Vi mener at det å diskutere med fascister er noe forbanna tull, og at de rett og slett må bekjempes kompromissløst. Derfor ser vi også en viss grad av voldsbruk som nødvendig og uunngåelig i den antifascistiske kampen. Store deler av venstresida bruker ofte ytringsfriheten som et forsvar for fascister og fascistiske demonstrasjoner. Men det handler ikke om retten til å ytre seg på lik linje med alle andre, for fascismen og fascister er nemlig ikke som andre politiske bevegelser. På demonstrasjoner eller møter  er det ikke bare en samling ideer som fascistene ytrer. Fascistene er også en politisk bevegelse som konkret, psykisk og rent fysisk setter spørsmålstegn ved mange menneskers rett til overhodet å eksistere. I forbindelse med fascistiske demoer finnes ingen ytringsfrihet for de som ikke tenker som dem. For ganske mange mennesker er det ikke engang mulig å røre seg fritt under fascistiske demoer p.g.a de truslene fascistene utgjør. Så det å vende fascistene ryggen slår isteden rett tilbake på oss selv. Det forsterker bildet av en svak venstreside og gir fascistene en tro om at det er de som har kontroll over gatene. Vi mener at det er livsviktig å jage fascistene vekk fra gata. Da får de på den ene siden ikke utøvd noen form for fysisk eller psykisk terror, og på den andre siden svekkes deres stolthet og bildet av å være uovervinnelige. Ett annet mål med å konfrontere fysisk er selvfølgelig å hindre de i å spre sin propaganda.

Det er bare en folkelig, men samtidig militant motstand på grasrotnivå som kan knuse fascismen! Og knuses, det skal den!

Bergen AFA

 Anti-(C), men innholdet på disse sidene må ikke brukes til komersielle formål eller av komersielle selskaper, bedrifter e.l.